זמני עלייה וירידה ותיקון המידות [#8987]

שאלה:

שלום וברכה לרב שליט”א,

האם אדם המתקן מידה מסויימת משפיע על הרכב ארבעת היסודות של נפשו או שהרכב היסודות לא מושפע מתתא לעילא?
מה היחס שבין ארבעת היסודות לעשר הספירות – חסד-אהבה, גבורה-יראה וכו’?

כשאני מתבונן בעצמי, יש רגעים שאני מרגיש את זמני העלייה שבנפש – הרגשים של שמחה, רצון לפעול, להתחבר וכו’, לעומת זאת יש זמנים שאני מרגיש את זמני הירידה כעצבויות, התכנסות, חוסר מוטיבציה, חוסר רצון לפעול. שמעתי באחד השיעורים של הרב שזמני העלייה והירידה בנפש הם מוכרחים מצד זה שהנפש בנוייה כמו כל הבריאה ברצוא ושוב – חושך ואור, לילה ויום וכו’. כיצד אדם שתיקן את מידותיו (לדוגמא, מידת העצבות) חש את זמני הירידה שבנפש?
עוד שמתי לב על עצמי שיש זמני עלייה וירידה לפעמים לפי שעות היום – בבוקר עד אחה”צ בעלייה, אחה”צ עד הלילה בירידה, לפעמים מורגש לפי ימות השבוע או זמנים מסויימים בשנה. האם זה קשור לשינויים נפשיים מלעלא? או ששינויים חיצוניים משפיעים על הנפש? מה העבודה בזמנים האלה? קראתי בבלבבי משכן אבנה חלק ב’ שזמנים אלו הם יותר גבוהים מזמני העלייה, אבל כשאני בתוך זה, זה מרגיש חשוך ואני מחכה רק שיעברו.

תודה רבה על כל העזרה וההשקעה של הרב.

תשובה:

א. ההרכב לא משתנה אלא האיזון.

קו ימין מים – חכמה, חסד, נצח.

קו שמאל אש – בינה, גבורה, הוד.

קו אמצע רוח – כתר, דעת, תפארת, יסוד.

עפר – מלכות.

ב. מכיר ומודע שזהו זמני ירידה, לא נופל ברוחו מכך, אלא יקבל זאת כחלק מן התהליך.

גם וגם. ובונה מהלך עבודה מתאים לזמנים מעין אלו, כגון שחרור מעודן, קבלת תענוג מתאים, לימוד כפי תנועת הנפש באות וזמן, וכדו’.

ללמוד איך פועלים בזמן רוממות, ואיך פועלים בזמן שפל, ותוך מודעות מבוררת מה נצרך לעשות בכל זמן.

הרצון שהם יעדרו נובע מחוסר הסכמה למבנה השורשי של האדם. ומחוסר בהירות איך הדרך לפעול באותו זמן לפי הכוחות בעת זו.