חובת הלבבות פרק חמישי בשער הייחוד – החלק מהאין לו תכלה [#5972]

שאלה:

שלום כבוד הרב.
למדנו בחלק החמישי שער הייחוד בחובת הלבבות שלא ניתן לחלק את ה”אין לו תכלה”.
זו כפירה חדשה לומר חס ושלום שהקב”ה הוא אין סופי והוא בלתי מוגבל והעולם נברא כ”חלק” חס ושלום מהבורא. כך רוצים הכופרים לומר כביכול שהעולם היה תמיד כי הוא חלק מהנצחי חס ושלום.
והחובות הלבבות דחה טענה זו בחלק השלישי של הפרק שאי אפשר לחלק את הבלתי מוגבל.
על כך יש לי שאלה כבוד הרב, שמתחלקת ל2.
1. אין הנשמות הם חלק אלוקי אם לא ניתן לחלק את הבלתי מוגבל ?
2. למדנו שהקב”ה התורה ועם ישראל חד הם. איך אפשר לצרף חלק לשלם שהוא בלתי מוגבל ?
תודה רבה הרב

תשובה:

א. יש את עצמותו ית”ש, ויש את “גילויו”, וכח גילוי זה נקרא שכינה. והנשמות שהם חלק אלוק ממעל, זה קאי על הגילוי. והם אינם חלק במובן של חלקים נפרדים, אלא חלק מתוך דבר שלם אחד, כדוגמת המנורה במקדש שהייתה מקשה זהב, ויש לה שבעה קנים, שכל קן הוא חלק מן המקשה.

ב. כנ”ל, זה קאי על כח הגילוי ולא על עצמותו, והם חלק מן השלם, אולם כעין מקשה אחת.