חושים [#9311]

שאלה:

שלום כבוד הרב
ארבעת צדדי הנפש שידוע לי:
1. נפש ההכרה
2. נפש החיות
3. נפש המעשה
4. נפש הדמות
האם יש הקבלה בין חושי האדם לבין ארבעת הצדדים הללו?

תשובה:

מנין סדר זה? לא ידוע לי!