חינוך ילדים – הלבוש בימינו [#6165]

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט”א

המציאות כיום שמי שרוצה לחנך את בנותיו להתלבש כפי גדרי ההלכה והצניעות נתקל מול מציאות שבנותיו גדילות בחברה וסביבה שאינו ממש כך והשאלה היאך ההנהגה הראויה בבחינת אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי ופעמים עי שעושים נגד רצון הבת בטווך ארוך מקבלים תוצאה הפוכה וכן זו בעיה להכניס לראש של ילד שכולם לא בסדר ולמעשה השאלה היא מחד זאת התורה לא תהא מוחלפת ומאידך כשם שמ צוה לומר דבר הנשמע וכו .
ב. גם אם נניח שלמעשה יש לנקוט באופן של להניח להם מ”מ עדיין צריך בירור באיזה רוח לעשות זאת כדי שלא תיווצר תפיסה מעוותת של צניעות ומאידך שלא ירגישו שהם לא בסדר.
ג. ועדיין מה נעשה בדבר שהוא איסור מוחלט ללא סרך של היתר מי יתיר לי לקנות זאת לבתי .

בהודאה גדולה

תשובה:

שאלה קשה שאלת. מכיוון שהדור פרוץ בדבר ביותר גם אצל משפחות הנקראות בני תורה. ואף בבתים שנקראים “חשובים” כביכול ביותר.

יסוד הדברים: נצרך להשריש את רצון ה’ ית”ש בצניעות. ולהסביר את פנימיות מהותה באופן שהבנות יקלטו את הריח הפנימי של הענין, ועי”ז יתחברו בנשמת מהות הצניעות. וזהו בפנימיות.

בחיצוניות, נצרך לברר את מדרגת כל בת ובת, אופיה, ונסיונותיה. ובזה לא ניתן להיכתב. אולם בכללות יש ללמדם שיתבוננו בכל דבר האם מותר או אסור ע”י רבנים יראי ה’, ולפי הכללים שקבעו. ויתר על כן יש ללמדם שבכל דור יש נסיונות שפעמים רבות רוב בני הדור לא עומדים בו. ובדורינו אנו ניסיון הצניעות בלבוש לנשים, ובהסתכלות לאנשים, רוב בני הדור אינם עומדים בו.

והבחירה בידם האם לילך עם הרוב לגיהנם, או עם המיעוט לגן עדן ולדבקות בה’.

וזו בחירה שלה ככל הבחירות של חלקי חייה. אולם עבודת האב לברר לה מה הם צדדי הבחירה בבהירות, ומהו רצון ה’ בטהרתו. וכל זאת מתוך נועם ושלוה.

בכל פעם שנותנים בידם כסף לקנות יש להסביר להם שיקנו מה שה’ רוצה, אם כי לא בהכרח להיכנס לפרטי הפרטים.

על הבנות לחוש באב שרוצה באמת לעשות רצון ה’ בנקיות, ושחפץ בטובתם ומרגיש את קושי נסיונם, ושמח בכל הצלחה ולו הקטנה שלהם. ומקביל לכך צריכים לחוש שהאב חפץ בטובתם הרוחנית והגשמית בכלל.