חסידות ספרי וקבלה [#8661]

שאלה:

עבור האנשים שמתקשרים עמוק מאוד עם תורת הרב ובמיוחד בלבבי א-י אילו ספרי חסידות וקבלה האם הרב ממליץ ללמוד כדי להעמיק את הידע?

תשובה:

בעל שם טוב.

שיעורי עץ חיים למתחילים.[של הרבה]