יחס אל רבי שהיה לי בעבר [#8922]

שאלה:

היה לי רבי אחד שאני היה מקורב לו ביותר, שהיה מתנגד ממש על כל פרט שאני עושה, ובפרט על הרבה דברים שאני למדתי מספרי הרב, כגון התבודדות, זמן ללמוד לבד, לדבר הרבה עם הקב”ה, ללמוד הנפש היטב ולהכירו בעיון רב, ועוד דברים. הרבי הזה כעס עלי הרבה על ש”לא זה הדרך” ושהרביים שלו לא אמר לו שום דברים הללו. גם הוא כעס עלי מאד על שאני לומד ספרים. הוא אמר לי, “מי אמר לך להסתכל בספרים? יש ספר מסילת ישרים ושערי תשובה וחובות הלבבות, וזהו! ואפילו בספרים אלה, לא כל אדם צריך ללומדם. יש סוג בנ”א שאני אוסר להם ללמוד מוסר, ואתה אחד מהן. אתה צריך לעסוק רק בגמרא ורש”י ותוספות, וללמוד קיצור שלחן ערוך, וזהו!”
וכשהודעתי לי שאני למד לבד עם עצמי (רק לסדר אחד ביום) משום שאני לומד טוב יותר כשיש לי שקט, וגם משום שע”י זמן לבד אני יכול להתבודד יותר, הוא כעס עלי הרבה ואמר לי שאני מוזר ושאני פורש מן הציבור ושאני עושה הרעה זאת לנפשי, וכשהסברתי לו שאני אוהב ללמוד כזה הוא אמר לי שאני עקשן ואין זה דבר נורמלי כלל וכו’ ואמר לי כל מיני דברים חריפים כדי למנוע אותי מזה. כנראה שהוא לא הבין נפשי כלל, אבל אני מאד נפגע מדבריו ותמיד הביקרות שלו חוזר במוחי והמחשבות שלי אומרים לי,”אתה אדם מוזר!!” וכמובן שהוא דיבר כ”כ חריף עמי מחמת שהוא רצה לשנות את דברי שלדעתו היה דרך מעוות לגמרי.
מה צריך להיות היחס להרבי הזה? מאידך אני קיבל הרבה ממנו, אני מסיים גמ’ ברכות עמו ואני היה מקבל הדרכה ממנו כשאני היה בן ט”ו וגם אח”כ, ויש לי הכרת הטוב לו, וגם הוא דחק את עצמי לבוא לחתונה שלי על אף שהיא במרחק ארבע שעות, והיה מאד מעוניין בטובתי. אמנם גם הוא פוגע בי מאד ועדיין דברים החריפים שלו חוזרות במוחי תמיד. לצערי אני היה צריך לעזוב הקשר עמו מחמת שדרכו לא היה תואמת בכלל לנפשי ומחמת שהאופי נפשי לא היה תואמת בכלל לאופי נפשו, וגם משום שנפשי רך ועדין ולא היה מוכן לקבל הצעקות והדברים חריפים לי. האם יש לי לצלצל אותי מידי פעם כדי להודיע לו שמחה פרטית כגון אם נולד לי בן וכדו’ או אפי’ לשאול הדרכה ממנו, כדי שהוא לא יהי’ נפגע ממנו שאני עזב אותו? ובפרט משום שכל פעם שאני היה מדבר עמו הוא היה רוצה לידע פרטים בחיי כדי שהוא יכול לומר לי מה אני עושה טוב ומה אני עושה לא טוב, ופעמים צלצל הנ”ל לאשתי בבית כשאני היה בישיבה, כדי לשאול לה אם היא שמחה עמי, וא”כ אם אני מחדש את הקשר אז אני חושש שהוא יעשה זאת עוד פעם ושהוא ימשיך לדבר חריפה עמי ולצלצל אשתי וכדו’. א”כ אני רוצה לייעץ אצל הרב שליט”א מה יש לי לעשות בזה.
תודה רבה להרב!

תשובה:

אין חיוב לשמור על קשר מכיוון שהוא בעצמו יוזם שיחות לבית וד”ל.