ילד בסיכון רוחני [#8295]

שאלה:

לכבוד הרב שלום.
יש לנו ילד בן … הוא שונא גמרא ולימוד הוא לא הרגיש הצלחה עד כה, ועכשיו אין לא רצון להצליח.
הוא רוצה טלפון חכם. לצפות בסרטים, ולחיות חיים בלי עול!  יש מחשב בבית עם אימייל בלי  גישה –
מה עלינו לעשות?  יש שתי בחורים מעליו שב”ה אוהבים ישיבה ולימוד.  יש 2 בנים מתחתיו (ותינוק) שגם מצליחים ב”ה.  אנחנו לא רוצים לקנות לו טלפון חכם כמובן, לא רוצים סרטים, אבל שמענו דעות שונות לגבי איך לפעול.  לא ברור לנו איפה לשים את הגבולות – יש הרבה מהלכים בעולם החינוך.  האם הרב יכול להבהיר לנו את דרך האמת בס”ד? או מאיפה לקחת את ההדרכה?
בהוקרה מרובה.

תשובה:

כל שמועיל עבורו הרבה ומזיק מעט יש לאפשר לו כפי גדרי תורה.

אולם אם מזיק יותר ממעט לאחרים, אין לדחות נפש מפני נפש, וה’ הטוב בעיניו יעשה. אין לקנות בשום אופן טלפון “חכם” פרוץ.

תזכו לרוות רוב נחת דקדושה ברוחניות ובגשמיות.