יסוד רבי נחמן ויסוד הגר”א [#7783]

שאלה:

בהמשך לשאלה ששאלו על יסוד הבעש”ט שהוא יסוד מים, מה הוא יסודו של רבי נחמן ומה יסודו של הגר”א ואיך משיגים הארת כל אחד בשיטת היסודות?

תשובה:

ר’ נחמן, אש, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח.

תנועה מכלה ותביעת עליה תמידית.

הגר”א – עפר. סדר ובנין בכל התורה כולה.

וכן עמל ויגיעה של משא כבד – כעפר.

הבנה עמוקה ביסודות, ובמקביל הבנה עמוקה במהלך שיטתם.