יצירת מוזיקה ועבודה עם המחוברים לאינטרנט [#7784]

שאלה:

שלום לרב  שליט”א,

אני שואל בשם חבר שאין לו קשר למדיה, הוא עוסק בכתיבת מוזיקה בקודש ורוצה לזכך את תהליך יצירת המוזיקה בצורה הכי טהורה,הוא כבר הוציא אלבום אחד וכעת בתהליך הקלטת האלבום השני רוצה ורוצה לעלות בקודש, משום כך נתקשה מאד בכך שהוא לא רוצה ליצור מוזיקה עם נגנים או אנשי מקצוע באולפן וכו’ שיש להם מכשירים טמאים או אינטרנט ברשותם. מתוך כך הגיע לייאוש כי לא מצא אנשים כאלה ותמיד המנגנים או האנשי מקצוע מחוברים לטומאה והוא תקוע במצב זה. אם כן מה עליו לעשות? האם החמיר יתר על המידה ועליו לא לשלול יהודים כשרים שומרי תורה ומצוות שמחזיקים באותם מכשירים? או שמא עליו להמשיך לחפש על אף שזה נהיה בלתח אפשרי, ובכלל מה מידת הריחוק שיש לשמור והאם פסילה זו נעשה בחינת מסתכל בקנקן ולא במה שיש בו?

תשובה:

אם נפשו חושקת בקדושה באמת, אין להתפשר בכל דבר שחש שמקרר את הקדושה שבו, או יכול לקרר.

ונצרך שיקול דעת עדין דקדושה בכל מקרה ומקרה עם מי להתחבר.