כח המחשבה והרצון להבאת שפע, עד היכן? – 8073 המשך [#8306]

שאלה:

בהמשך למענה הרב לשאלותי (8073#) בעניין “כח המחשבה והרצון”
א. הרב הדגיש בדבריו כי יש לרצות רק דברים ש”שייכים לחלקו”. מה המשמעות “דברים שאינו חלקו”?
ב. איך יכול האדם לדעת מה חלקו.
ג. למה בדרך זה יש חשש להגיע לדבר שאינו חלקו יותר מתפילה.
עוד ברצוני לשאול
ד. האם שייך בכח של רצון להביא שפע לאנשים אחרים או רק לעצמו למשל אם חושב שחבירו יצליח בפרנסה.

תשובה:

א. לכל אדם יש “חלק”, כל ישראל יש להם חלק לעוה”ב.

חלק בשורש, חלק ה’ עמו וגו’, וחלק בפרטים, מן השורש הרוחני עד הפרט הקטן ביותר.

ב. כל שעובד לשמה, פחות נגוע, וחש ורואה האמת. אולם לולי רוח הקודש מובהק אי אפשר לדעת בדיוק.

ג. כי כל הדרך התעקשות להשגה.

ד. שייך אם יש לו חיבור עמוק עמו.