כח המחשבה [#7614]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א בשנים האחרונות פותחו הרבה שיטות שמבוססות על כח המחשבה שאפשר להשיג כל דבר שרוצים ע”י כח מחשבה בתמידיות על מה שרוצים להשיג וכך מקבלים את הדבר.(במקור זה ספר “הסוד” שחובר ע”י גוי )  אותם מפתחי השיטה “גיירו” את השיטה ואומרים שיש לזה מקור ביהדות. ואחד מהמקורות זה בליקוטי מוהר”ן  תורה קצג  שכתוב שם דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול . ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר בעולם יוכל יהיה כך ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון בודאי שיהיה לו . וכן בכל דבר .   (וכן מובא בספר המידות)

א. האם אם זה הפשט ברבינו על כח המחשבה.
 ב . האם אפשר לדמות את זה למידת הביטחון  שאם יבטח ישיג. לשיטת רבי ישראל סלנטר עם  המעשה של השעון זהב.?

תשובה:

א. כן, כח מחשבה אמיץ שמחובר לעצמות המוחין.

אולם לא כתוב שם שכך ראוי לעשות, אלא שאפשרי לעשות.

ובכל דבר צריך בדיקה האם כך ראוי לעשות.

ב. יש תוקף של מח ויש תוקף של לב. וכמ”ש בריש ילקוט משלי, שנחלקו דוד ושלמה האם המחשבה במח או בלב. ובטחון עיקרו מחשבת הלב.