כיצד הוא הקשר עם בני המשפחה ששוהים עמם עתה זמן רב [#6297]

שאלה:

מה עם הקשר לבני המשפחה שנמצאים עמהם עתה הרבה זמן בבית?

תשובה:

צריך להישאר עם הקשר הנפשי העמוק מדין אהבת ישראל, ולא עם הקשר הנמוך שמתלבש בדברים אסורים, או בדברים של הבל. לכל הפחות שישאר רק הקשר שנובע מהחיבור שיש לאדם עם בני משפחתו, שזה החלק הדק הנקי יותר ביחס לכל החלקים האחרים. אבל כל שאר החלקים זה “עלמא דשיקרא”.