כיצד ידע אם יסודו העיקרי רוח או מים [#3963]

שאלה:

יש בי ב’ תכונות מאד חזקות: א. יסוד הרוח. ב. יסוד המים. גילוי של אש ועפר פחות חזקים אצלי. ועתה נפשי בשאלתי היאך אפשר לדעת מבין שניהם מהו העיקרי אצלי. והאם כשיתברר לי לדוגמא שהמים זה היסוד העיקרי האם זה נקרא שאני ‘רוח דמים’.

תודה רבה מעומקא דליבא.

תשובה:

א. יש לרשום את הנקודות החזקות בנפש, וכן ברשימה נפרדת לרשום את הנקודות החלשות בנפש. ואח”כ לדרגם. ולפ”ז להתבונן מה הכח השולט יותר, רוח או מים.

מומלץ להשתמש בסדרת הכרת הנפש לצורך בירור רחב יותר בנושא.

ב. על דרך כלל, כן. אולם פעמים יש פרוד יסודות נפש, וכל יסוד נראה כפועל לעצמו. ומים פועלים לעצמם ורוח לעצמו.