כיצד להשתמש ביסוד של עין [#7781]

שאלה:

האם הדרך להשתמש או להתחבר ליסוד העין היא לא לחשוב על מחשבות? בדרך זו אתה עוצר את כל תנועות המחשבות והרגשות במוחך ובלב?
אם לא, כיצד ניתן להשתמש או להתחבר ליסוד העין?

תשובה:

עיין דע את נשמתך.