כיצד לקרב בני משפחה שרחוקים מרוחניות בעת הזו [#6427]

שאלה:

האם עלינו (ואם כן) – כיצד אנו מזהירים את בני משפחתנו הפחות רוחניים על המלחמה הזו בה אנו נלחמים?

תשובה:

מזהירים מלשון זוהר.

ככל שניתן מאירים את הדברים לפי כלי הקיבולת של השומעים.

והשומע יבחר אם לקבל ואם לאו.

אולם יש נפשות שפתוחות יותר לקבל הדברים ויש פחות.

ועל אלו האחרונים העיקר להתפלל ולבכות על הצלתם.