האם הרב מקבל תלמידים שרוצים לקנות תורה מפיו [#6735]

שאלה:

לכבוד מו”ר הרב שליט”א

אודה לכבוד הרב על שיעוריו הנפלאים בכלל בעניני עבודת השי”ת ובפרט בשיעורים הנפלאים לאור תקופות הקורונה, וכמו כן אני נהנה ומתעלה לאור ספריו הנפלאים בלבבי משכן אבנה, ברכתי ברכת הדיוט שיזכה ככבוד הרב להפיץ מעיינותיו חוצה לזכות את עם ישראל.
ועתה ברצוני לשאול כמה שאלות שאינם קשורים אחד לשני, אלא כל שאלה היא נושא בפני עצמו.
השאלה שלי: האם הרב מקבל תלמידים שרוצים לקנות תורה מפיו (חוץ מעל ידי הספרים שנדפסו), ואם כן מה הם התנאים והצורה שמתקבלים (אני מתנצל על שאלה כזו)?
תודה רבה

תשובה:

יש שיעורים פתוחים למבקשים.