לאחר פטירתה של אמי [#6213]

שאלה:

לאחר פטירתה של אמי, דבריו של הרב ממש נתנו לי חיזוק וממשיכים לעשות זאת .עם זאת, אני ממשיך להרגיש שחיי בסכנה, אני לא בטוח אם זה קשור למה שקורה עם מגפת הקורונה, או שאולי אני באמת צריך לדאוג.

אני מנסה לעשות תשובה והתפללתי להשם שירחם עלי, אבל אולי לרב יש עצות נוספות על מה אני אמור לעשות או ללמוד. תסלח לטעויות שלי בעברית. אני מקוה שהרב מבין את שאלתי.

תשובה:

ראוי לעיין בנפש החיים שער ג’ פרק י”ב שכתב וז”ל, ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע לבו לאמר, הלא ה’ הוא האלקים האמתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית”ש, ומבטל בלבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב”ה, כן יספיק הוא ית’ בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל.

כמו כן ראוי ללמוד כל יום קטע זוה”ק קטן אפילו אינו מבין כלל מה שקורא.

מלבד כך יקבע זמן ללמוד כל יום גמ’ בקיאות ועיון לפי ערכו, וכן שתי הלכות בכל יום, ולקיימם למעשה.