לאלו אנשים ראוי להתחבר בזמן הזה? [#7716]

שאלה:

הרב כותב על שמיה”ב “ויש סימנים קלושים, טובים, ומובהקים. וזה אינו סימן מובהק”.
מה כן יכול להועיל לסמן במובהקות על מישהו אם הוא טהור?

תשובה:

אדם מן השורה אינו יכול להכירם.