לבד ודמיונות [#5905]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א,
הרב אמר ב”דע את עצמך” כשאדם מרגיש שהוא שנוא בעיני אחרים או בכל פעם שהוא מרגיש נפגע, והוא מאד זקוק לאהבה אבל אינו יכול לקבל זאת מאחרים, הוא צריך להכניס עצמו למקום ה”לבד” של נשמתו. לפי”ז מהו גבי אדם שיש לו הרבה דמיונות שאחרים מואסים ממנו או שהוא מדמה שאחרים שונאים לו, וכו’? האם עבודתו ג”כ להכניס לה”לבד” של הנשמה, או שעבודתו לברר דמיונותיו? (ומדובר באופן שהאדם הזה גופא מסתפק אם הוא מדמה מחשבות אלו או לא).
יישר כחך להרב, ותודה רבה

תשובה:

בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. אור, וכלי.

מצד הפנימיות העבודה להכניס עצמו למקום ה”לבד” של נשמתו.

מצד החיצוניות העבודה לברר את דמיונותיו.