לימוד מה? [#7820]

שאלה:

כבוד הרב.
קודם כל. ראיתי גליון הבינני ונהניתי מאוד מהענינים העמוקים הנידונים שם ויש לי שאלה לשאול.

 אני גר במונסי ניו יורק וב”ה זכיתי ללמוד בכולל להרבה שנים אבל מכמה טעמים עזבתי הכולל והלכתי לעבודה. אבל נותר לי פנאי ללימוד ג”כ ואני לומד הרבה ענינים וכמו הדף יומי ומס’ טהרות ומקשיב לשיעורי הגאון ר רפאל שארר על המס’ אבל אני מרגיש שאם א’ יכול לייעצני במה ובאיזה מקצוע אשקיע עתותי הפנוים, אוכל לנצלו באופן היותר  מועיל וביתר שאת.  ובכל עת אני מסופק אם ללמוד מקצוע בשו”ע או  ללמוד ביותר עיון הדף שממילא אני לומדה, או אפשר ללמוד תשובת רע”א או שאר ספרי אחרונים היסודיים ילמדנו רבינו באיזה דרך ישכון אור ומה עלי לעשות

תשובה:

עליך להתייעץ עם רב שמכירך בפרטות.

ובכללות עליך “להכיר” את כוחותיך, ולבדוק מה שייך יותר לחלקך, ולפי”ז לסדר את אופן הלימוד.

צורת המחשבה לא מה יותר חשוב ללמוד, אלא מה “חלקי” לפי כוחות הנפש שהקב”ה חנן אותי.