לימוד נביאים כתובים [#9567]

שאלה:

שלום כבוד הרב,
מדוע לימוד נביאים כתובים נחשב לימוד תורה הרי שאומרים אורייתא שנבראה קודם העולם , בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ןכו’ הכוונה זה לתורה עצמה ממש ולא נביאים וכתובים?

מה שכתוב בנפש החיים שאם היה רגע אחד ללא תורה בעולם העולם היה נחרב ,אם היה לימוד של נביאים כתובים העולם היה מתקיים?

ובחמישה חומשי תורה עצמם כל מה שהוא לא מדבר על המצוות מדוע הוא נחשב בעומק ללימוד תורה ?

תודה רבה

תשובה:

א. ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא, ובודאי שנ”ך כלולים בחמשה חומשי תורה.

ב. כן. אולם לא בשלמות.

ג. התורה כולה שמותיו ית’ כמ”ש חז”ל, ובחיצוניות נראה חלק כסיפורי תורה המלמדים מוסר, אולם כבר צווחו בזוה”ק שאוי להם לאלו שקוראים זאת רק כסיפורים, כי בפנימיות גנוז בכל תיבה ואות סודות התורה, רזין ורזין דרזין. וכל הקורא בה עליו לידע שעוסק בחכמה של הבורא ית’.