לימוד ספרים בנושא קדושת הבית [#6965]

שאלה:

האם הרב ממליץ איזה ספר שילמדו אברכים בנושא קדושת הבית ומצות עונה? יש לי את הספר בגן השלום והספר בגן הטהרה (רב שלום ארוש), ונראה שם מהלך שהוא מאד קיצונית, אבל מאידך אני חש הרבה אמת בדברי המחבר. האם הרב מכיר את הספרים אלו והרם הרב ממליץ ללמוד אותם? וכן יש לי את הספר “משכן ישראל” וספר “בנין הבית”, האם הרב מכיר ספרים אלו והאם הרב ממליץ ללמוד אותם? יישר כחך ותודה רבה להרב

תשובה:

זהו נושא עדין שאי אפשר בכתב להשיב עליו בבירור.
אינני מכיר ספרים אלו באופן מובהק.