לימוד פנימיות התורה בעת הזו שאין מקוואות [#6396]

שאלה:

שלום לכבוד הרב
אברך שבן השאר היה לו קביעות בשבת וקצת אחר חצות הלילה בלימוד פנמיות
האם יכול להמשיך? כשסגרו את המקווה ולא יכול לטבול?
האם מספיק נטילת ידים 40?

תשובה:

בשעת הדחק כהשתא יש להקל בזאת. ואם אפשר יטבול אף במ’ סאה שאובים.

ויתר על כן יעשה כדברי הרמב”ם הנודעים שפנימיות הטבילה במימי הדעת. ויעסוק קודם לימודו מעט תחלה בסדר טהרות שהוא בחינת טהרה – דעת, כמ”ש בבמה מדליקין, ודעת, זה סדר טהרות. ויתר על כן אם יזכה שילמד תורה לשמה ויהא כמעיין הנובע כמ”ש באבות, ואזי טהרתו בבחינת מעיין המטהר.

וכן יקיים בעצמו מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב”ה מטהר את ישראל, מקוה ישראל ה’. שכולו טבול ומוקף באור א”ס הסובב אותו.