לימוד פנימיות לבחור [#6834]

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט”א שאלני בחור אחד שרוצה לעבוד את השי”ת בדרך הפנימיות ורוצה ללמוד מעט מהכוונות הפשוטות מהאריז”ל מהי דעת הרב בזה וכן איזה ספר הרב מציע ללמוד בנוגע לעבודת ה’ עפ”י פנימיות תודה רבה

תשובה:

מומלץ לעסוק בספרים כגון ספרי ר’ צדוק הכהן מלובלין, צדקת הצדיק וכדו’. וכן מכתב מאליהו שחלקו עוסק באופן זה. אפשר אח”כ להתקדם לנפש החיים ולחסידות מבוארת.

בזה ראוי להתחיל, ובגיל מבוגר יותר ימשיך להתקדם בס”ד.

ראוי להיכנס באופן של פנימיות העבודה באופן של נפש בעיקר ולא בכוונות, ואם יש לעתיד יגיע גם לשם אם זהו חלקו.