לימוד תורה [#9161]

שאלה:

אדם מרגיש עומס בלימוד ללמוד גם גמרא, גם טור בית יוסף
ועוד ללמוד הלכות פסוקות כדי לדעת מה לעשות ועוד להכניס מוסר
ועוד להקדיש זמן להבין את עצמו בבחינת תורת הנפש מה לעשות הרב?
מה היא הדרך הנכונה?

תשובה:

לקחת את יומי דפגרא לצורך בירור נפשו.