לימוד תורה [#9159]

שאלה:

האם כשאני לומד וקשה עלי הלימוד וכבר בא לי להפסיק ללמוד את אותו לימוד
האם זה קשור ליצר הרע שמנסה למנוע אותי ואם כן האם כדי לתת תמריץ גשמי
להשקיט את יצר הרע כמובן תמריץ שהוא מותר כמו לאכול איזה דבר מתוק או לעשות
סיבוב ולחזור ללימוד וכו’?

תשובה:

פעמים זה למעלה מכוחותיך, ופעמים יצה”ר.

ניתן ל”טעום” טעימה קלה בלבד.