לימוד תנ”ך משנה וגמרא מדרשים [#8220]

שאלה:

[המשך 4525]
שלום לכבוד הרב שליט”א
האם התשובה של הרב גם ששייך ללימוד תנ”ך משנה וגמרא מדרשים וכו’? או שיש חילוקים בכל לימוד איך ללמוד את כל לימוד באופן הכי טוב ויועילה?
ואם כן מה הם? וגם פעם הרב דיבר בענין שניים מקרא ואחד תרגום ואמר שזה שונה מלימוד אחרות . מה בדיוק הרב התכוין ?
וגם מה הצורה הנכונה ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום?

צורת דרך הלימוד בספרים [#4525]
שאלה:
שלום לכבוד הרב שליט”א.
מהי הדרך הכי טובה ללמוד את הספרים הקדושים ?
תשובה:
תשובה: לקרוא תחלה בזריזות את כולו של הספר, ואח”כ לחזור לתחילתו ולעבור חלק חלק, מתוך התבוננות להבין לאשורו, ולסכם בסוף כל ענין בכתב את התמצית העולה. ואם עלו שאלות ותשובות וביאורים, יש להעלות אף אותם על הכתב.
כמו כן ראוי להתבונן מה ידע קודם לכן ומה נתחדש לו עתה.
מידי פעם בסוף ענין וכדו’, יש לחזור בקצרה ממש על הדברים מראשיתם עד עתה. על הכללים בעיקר. ומתוך כל זאת להתבונן מהו “המהלך” של כלל הדברים עד עתה.
יתר על כן אם זיכה אותו הקב”ה ללב מבין יתבונן מהי “שיטת” המחבר, ומה יחודו ביחס לספרים אחרים שעוסקים בסוגיא זו.

תשובה:

במשנה גמ’ ומדרשים ראוי על דרך כלל קודם ללמוד כללות הענין בזריזות, מיגרס, ואח”כ לחזור כנ”ל באופן של מיסבר.

בשנים מקרא – אם קורא הטעמים ראוי להתחבר לטעמים, חיבור נפשי. וכן ראוי להתרגל להבין כל מילה כפשוטו עד כמה שניתן. וכן לקבל מבט כולל על כל הענין.

באחד תרגום – להבין כל מילה עד כמה שניתן. וכן לשים לב לשינוי התרגום פעמים מפשוטו של מקרא (הדבר מצוי יותר בתרגום יונתן וירושלמי). וכן לקנות קנין נפשי ותפיסתי בלשון ארמי.

כל אלו ראוי לכל אחד לעשות כפי כוחו. תפסת מועט תפסת וכו’.