לימוד [#9152]

שאלה:

שלום כבוד הרב
אמרתי לרב שאני מתחבר מאוד לתורת הנפש לעומת לימוד בהלכה או שס ופוסקים
אז הרב ענה לי:
זה יכול לנבוע משורש חלקך, זה יכול לנבוע מחיבור זמני או מאוזן
או בלתי מאוזן לחלק זה.
צריך לברר את סיבות החיבור, ולפ”ז תהא התשובה לשאלתך.
רציתי שלאול את הרב:
א. כמה שורשי חלקים יש ואיך הם נקראים?
ב. מהו שורש החלק של תורת הנפש שאדם אוהב את תורת הנפש?
ג. איך אדם מברר מהו שורש החלק שלו?
ד. האדם יש עוד מושגים חוץ משורשי חלקים?

תשובה:

א. ישנם חלקיו בעולמות אבי”ע, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה.

וישנם חלקיו באיזה ספירה או פרצוף בכל עולם, ובאיזה יסוד מארמ”ע.

ב. על דרך כלל יצירה. אולם יתכן יצירה דאבי”ע בפרטות בכל עולם. וזהו בתורת נפש של מידות.

ג. מקלף את הרצון הבלתי טהור ומקשיב וחש את הרצון הטהור.

ד. בודאי, פרטות של הנ”ל. והדברים ארוכים ורחבים בדברי רבותינו.