למעלה ולמטה מזרח ומערב בקו היושר [#7020]

שאלה:

כבוד הרב היקר שלום,

בע”ח שער א ענף ב’ מבאר הרב בעניין מה שלא היה למעלה ולמטה לפני הצמצום מהיות האור אין סופי ואף בתוך העיגול גופא לא היה למעלה או למטה לולא קו היושר שנמשך, ובהיותו לא מחובר לצד השני של האור אין סוף נוצר למעלה(מהכרח קירבתו לאוא”ס הבלתי מוגבל) ולמטה (מהכרח ריחוקו מאוא”ס), אולם הוסיף הרב וזל”שק: ” אך בהיות אוא”ס נמשך דרך קו אחד וצינור דק בלבד, יצדק בו מעלה ומטה, פנים ואחור, מזרח ומערב, עכ”ל.

וקשה לי, למעלה ולמטה מוכרח כפי שרשמתי למעלה אך מזרח ומערב לא מוכרח כלל, מאחר שאין מבדיל בין הצדדים כלל, ותירץ אחד שהוא על שם מה שעתיד להיות בסוד חח”ן בג”ה דת”י וזה לא מתיישב אצלי בברירות ומרגיש תירוץ דחוק.

אוסיף שראיתי בפתחי שערים שתירץ, ימין ושמאל בבחינת חסדים וגבורות או בחינת פנים ואחור שהם הארת פנים או הסתרתם. וגם זה אבקש להרחיב מאחר שהמושגים שביאר הפתח”ש הינם בגדר הלא גאומטרי(דהיינו חכמת הצורה) מה שלפנ”כ בדין מעלה ומטה הוכרח בכח גאומטרי.

תודה רבה.

תשובה:

כיוון שהקו “אחד” וצינור “דק” בלבד. ולפיכך אינו מתפשט לצדדים וזהו שורש הצדדים.

ושורש פנים ואחור ביאר בלשם שכיוון שהקו יוצא מפתח בלבד ולא מכל היקף העיגול של אור הסובב, הרי שהפתח הוא בחינת פנים, והיכן שסתום הוא בחינת אחור. עיי”ש בלשם אות כ”ב. ועיי”ש שביאר, ימין ושמאל, ימין התפשטות, שמאל צמצום.