לקיחת כדורים [#7385]

שאלה:

אני אדם בעל הרגש מאד ויש לי סבל מנפשי הסוערת, ושכיח אצלי להרגיש עייפות מריבוי ההרגש שלי, עייפות בנפשי, ואח”כ חוסר סבלנות לטרדות החיים וחוסר כח. יש לי רב בברוקלין שיודע אותי קצת וכדיברתי עמו בקצת על ענינים שלי הוא אומר לי שיש לי ליקח תרופות לבריאת נפש שלי, לאזן את ההרגשים שלי.
אני אומר לו שאני רוצה לעבוד על מדותי ואיני רוצה ליקח תרופות, והוא אמר לי שהקב”ה יצר תרופות טבעיות אלו לאלו שיש להם צורך בכך ואין שום בעיא בכך, ואם אני יכול להעזר מהתרופות, למה לא. מה דעת הרב בזה? באמת שמעתי פעם מהרב שלקיחת כדורים אינו דרך ליהודים בעבודת ה’ וזהו דרכן של הגויים, אמנם לפעמים גם אני שמעתי מהרב שיש מקום ללקיחת כדורים, וא”כ אני רוצה לשאול: מה הגדר בזה, מה הגבול בדבר הזה? תודה רבה להרב

תשובה:

כדורים טבעיים בצירוף לעבודה עצמית פעמים נצרכת ואין לשללה.
ויש לשקול כך למעשה בשעה רגשית טבעית מולדת, חריפה.
אולם רק נטילת כדורים היא דרך של אומות העולם.