לראות את הנס בטבע. [#8896]

שאלה:

שלום הרב שליט”א!

ראיתי בשאלה אחרת, הרב הזכיר את הנקודה לראות את הנס בטבע.

1. באופן כללי מהי הנקודה העיקרית במושג זה?
2. באופן פרָטי , מה המושג? לדוגמא, לראות ולהרגיש, שאם תפוח ייצא מאבן, זה לא יהיה נס יותר מאשר תפוח שיוצא מעץ תפוחים?
3. האם לרב יש שיעור או בספר שמדברים יותר על זה?
4. אנא הרחב מעט בנושא זה, זה מושג שאני עובד עליו כבר כמה שנים.

זכּיתי שגדל בבית הכנסת של הגאון רבי אביגדור הכהן מילר זצ” ל, בניו יורק, וזו הייתה נקודה עיקרית בדרכו, לראות את הבורא בכל מקום.

תודה רבה!

תשובה:

א. לראות את כח הטבע שנחקק, מהיכן נחקק, מן הנס. כי בנס כלולים אפשרויות רבות, ונחקק אחד מן האפשרויות, ונעשה טבע. והרי שהטבע חלק מהאופנים שבנס.

ב. כאשר מאיר רק מה שנחקק זה הטבע, אולם כאשר מאיר מהיכן נחקק, שם אין הבדל בין טבע לנס, כי הטבע אינו אלא אחד מן האופנים שבנס.

ובלשון פשוטה יותר. כל הבריאה כולה אינה אלא גילוי של רצונו ית”ש. וכשם שהוא רוצה בטבע כן הוא רוצה בנס. וכביכול הוא בוחר מתי הוא רוצה שהטבע ינהיג, ומתי הוא רוצה שהנס ינהיג. ולכך אין שום חידוש בפנימיות בין נס לטבע.

ובעומק גם בטבע, מה גורם לכך שמה שהיה אתמול ימשיך היום? “הטבע” מלשון שכך הטביע הבורא שיהא, ומה גורם לכך שדבר שהוטבע ממשיך להתקיים, זהו גופא הארת הנס. בבחינת “מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית”, וא”כ בכל יום הטבע ממשיך ע”י הנס, כי מתחדש מהנס.

ג. לא באופן רחב לפי זכרוני.