לתת תוקף לנפשו האלוקית [#6823]

שאלה:

שלום לרב שליט”א
מה הכוונה בתשובה שהרב ענה :
מן הראוי להכיר את הכח החזק (או לכל הפחות הגלוי) בנפשו האלוקית, שהיא מקור השפע האלוקי שדרכו מאיר לכל נפשו. ע”י התדבקות יתירה בכח זה, האדם מקבל תוקף לנפשו האלוקית (כמובן, זולת ת”ת וקיום המצוות).

למשל, לזהות איזה חלק בעבודת ה’ או בתורה הוא הכי מתחבר ומשתוקק אליו? הכי משמח אותו?

תשובה:

כן. שנותן לו חיות וחיבור פנימי, שנוגע בעומק נפשו, בדקות ובעומק.