מבנה העולמות ברמב”ם ובהאר”י [#8576]

שאלה:

שלום וברכה מרובה לרב!

אודה בכל לבב על שזכינו ללמוד מתורתו של הרב.

ברמב”ם הלכות יסודי התורה פ”ב ה”ג מחלק הנבראים ל3. ובמפרש על הרמב”ם מביא שמותם: עולם השפל, עולם הגלגלים ועולם המלאכים. והתקשיתי בחילוק זה שהרי מדברי רבינו האר”י ידוע 4 עולמות ועוד קשה שהרי מה הפרש עשה הרמב”ם בין הגלגלים לשאר החומרים שעל הגלגלים.
אמנם בסידור כוונת הלב (בתחילת שחרית) וכן בספר התהלה והתפארת (עמ’ לז – הרב יחיאל מיכל שטרן) חיבר בין השיטות, והגדיר את עולם השפל – כעולם העשיה, עולם הגלגלים – כעולם היצירה, עולם המלאכים – כעולם הבריאה, והוסיף: “עולם העליון – עולם האצילות”.
וקשה לי מכך ששם את עולם הגלגלים כעולם היצירה שהרי גם הגלגלים הם חומר כשאר החומרים. ובאמת בשיחות הר”ן סימן רכ”ה כתב וז”ל: חָכְמַת הַקַּבָּלָה מַתְחֶלֶת בְּמָקוֹם שֶׁמִּסְתַּיֶּמֶת חָכְמָתָם דְּהַיְנוּ מֵהַגַּלְגַּלִּים וּלְמַעְלָה כִּי כָּל עוֹלַם הָעֲשִׂיָּה עִם הַגַּלְגַּלִּים בִּכְלָל כּוֹלֶלֶת חָכְמַת הַקַּבָּלָה בְּתֵבָה אַחַת שֶׁהוּא עוֹלַם הָעֲשִׂיָּה וְכָל חָכְמַת הַקַּבָּלָה הוּא מַעֲשֶׂיהָ וּלְמַעְלָה שֶׁהוּא יְצִירָה וּבְרִיאָה וַאֲצִילוּת לְמַעְלָה לְמַעְלָה וְכוּ] וְגַם בָּעֲשִׂיָּה בְּעַצְמָהּ בִּפְנִימִיּוּת הָעֲשִׂיָּה דְּהַיְנוּ רוּחָנִיּוּת הָעֲשִׂיָּה אֵין לְהַפִּילוֹסוֹפִים שׁוּם יְדִיעָה כְּלָל אֲבָל חָכְמַת הַקַּבָּלָה מְדַבֶּרֶת רַק מִשּׁרֶשׁ הָעֲשִׂיָּה בְּרוּחָנִיּוּת וּמִשָּׁם וּלְמַעְלָה. עכ”ל.

ומתוך דבריו ברור שעולם הגלגלים אינו עולם היצירה וכמו שהיה לי מסברא. א”כ מה פרוש החלוקה שחילק הרמב”ם והפירוש ל-3 עולמות, ומה בינם לבין סדר העולמות עפ”י האר”י, והאם טעו בסידורים הנ”ל?

תשובה:

הרמב”ם כתב שהגלגלים “בעלי שכל”, ולכך חלקם משאר החומרים. ועיין שיחות הר”ן (אות מ’) כי יש נבדלים דהיינו מלאכים שהם נבדלים לגמרי מן החומר, ויש גלגלים שהם בחינת חומר אבל חומרם זך מאוד [&ציטטתי מהמקור, כי לא הבנתי כ”כ הכת”י – האם בסדר], עיי”ש. ועיין אלשיך (בראשית, א, כו-לא) שסידר ד’ עולמות, שפל – גלגלים – מלאכים – ועולם הנשמות. עולם השפל, עשיה שבעשיה. אולם הגלגלים, רוחניות שבעשיה. עולם המלאכים – יצירה, ולמעלה. נשמות – בריאה. אצילות – אלוקות.  וכתב הרמח”ל שמה שהיה תחלה בי”ע נעשה אבי”ע. ולפי”ז אולי הסדר החדש: נשמות – אצילות. בריאה – מלאכים. יצירה – גלגלים. עשיה – עולם השפל.

ועיין גר”א ספר יצירה (פרק א’, משנה ח’). ושפע טל (הקדמה בן מאה שנה, ושער ב’ פרק ד’). ועץ חיים (שער נ’, פרק ח’). ומבוא שערים (שער ו’, ח”ב, פ”ח).