מדוע הקב”ה הוציאנו מהישיבות והכוללים [#6358]

שאלה:

בורא העולם סגר את הישיבות ואת הכוללים. האם זה אומר שהוא לא מרוצה מהם. אם כן, מהי הטענה? תודה.

תשובה:

יש בהם חלק שיש לתקנו. ועיקרו בפשטות לחזור לצורת הישיבות של הדור שלפני חורבן עולם התורה.

ובכללות אי פתיחות לכל רוח הטומאה החופפת בדור זה. אלא להיפך, להשתמש באור ה’ הבוקע ומאיר בדור זה.