מדוע תפילה קשורה ספציפית לספירה של בינה [#6636]

שאלה:

ניסיתי להבין טוב יותר מדוע התפילה קשורה באופן ספציפי לספירה של בינה, שנראה שתואמת את הצד “השמאלי” של הפרזוף, ובוריד מקביל, מדוע בראשית שמונה עשרי, תיאורי השם לגבי גשמים / פרנוסא מוזכרים בהקשר של גבורה, כשנראה היה, מוזכרים תחת מטריית השחמט / “הצד הימני” של הפרזוף?

 

תשובה:

אמרו חז”ל, על ג’ עמודים העולם עומד, שהם ג’ קווים. על התורה – קו אמצע. על העבודה – קו שמאל. ותפלות כנגדם. גמ”ח, קו ימין.

תפלה עיקר פניית התחתון לעליון, ועליית התחתון לעליון שהוא גבורה, כי כל עליה מתתא לעילא הוא בתוקף הגבורה.

ושורש הכל אצל חוה, שנקראת כן מלשון חוי, אמירה, תפלה, כמ”ש רבותינו.

על גשמים אמרו חז”ל במסכת תענית שנקראים גבורות גשמים, מפני שיורדים בגבורה.