מדיה בתלמוד תורה [#8433]

שאלה:

הרב שלום,
תודה להשם על העצות הישרות של הרב, אמנם יש לנו מהלך לא פשוט בבית ומחוצה לו, אני והילדים ממש ביד אחת מתנגדים למדיה וכולם לא רוצים כלל קשר למדיה (לאמא יש טלפון פרוץ אבל הילדים מסתכלים על כך בזלזול כי הם רואים את המציאות של ההתמכרות למכשיר ומתעבים אותו בצורה בלתי רגילה, הרבה בגלל שהם בעצמם נכוו ברותחין של המדיה וכיום נזהרים אף בפושרין). ברוך השם הילדים מפתחים מציאות פנימית של עבודת השם אפילו הקטן בן ה5, וממש יש להם הבנה אמיתית נגד המדיה ובונים את עולמם הפנימי בצורה פלאית, הכל בזכות דברי הרב וההדרכה.

כעת יש לנו בעיה קשה, בתלמוד תורה עושים לבנים בכיתה ד’ ליל משמר, וחלק מהתוכנית היא צפיה בסרט, אני ממש ממש כעסתי והזדעזעתי מכך, ניסיתי להלחם בכך ולמחות, אני ממש כואב שאני נלחם עם תלמוד תורה לא להקרין סרט ואני נחשב לקיצוני בעיני המערכת.

המנהל טוען שאני בריבוי אור שהרי לפני חצי שנה עוד הילדים היו חשופים למדיה ואני דחיתי את הטענה וטענתי שלא ייתכן ששום צדיק היה מתיר את הדבר הזה, ואני עשיתי תשובה על המדיה ואין הצדקה לחזור אליה. לעומת זאת המנהל טען שכל המוסדות נוהגים כך (ויש אמת בדבר) ואני טענתי שגם יש מוסדות שמתירים ללכת לקולנוע וללמוד בנים ובנות ביחד ואי אפשר באמת ללמוד ממוסדות אחרים.

הרב מה אני עושה? ביישוב שלנו יש עוד ת”ת חרדי-ספרדי ולא חסידי אבל שמה יש בעיות אחרות (ניהול חובבני, אין תשתיות ותקציבים והילדים לא ממש לומדים שם) כמו שכל מקום אינו מושלם. בת”ת החסידי האווירה היא נינוחה מאד והילדים נהנים ומקבלים אור חיובי על התורה אך יש מתירנות והתנגשות עם מה שהם מביאים מהבית, בעקבות השינוי שעשינו. כמו כן המשפחות בת”ת החסידי מאד מעורבות באופי, מחסידים אדוקים מאד שלא מוכנים לעבוד עם נשים באותה עבודה ועד למשפחות מאד מתירניות, אני מבין את מורכבות האוכלוסיה אבל חושב שהת”ת לא אמור לתת למתירנות פתח או הסכמה.

הבעיה קיימת גם עם הילדה ואפילו הבן הקטן בן ה5 שלומד בחינוך עצמאי של אגודת ישראל בחדרה חוזר הביתה כועס כי בגן שמים להם סרטים והוא מתלונן באזניי, אני מדבר עם הגננות שמתנצלות ואחרי שבוע שוב סרטים, לאן נלך הרב? מה עושים?!

אשמח לעצה, כי אני במצב לא פשוט בעניין הזה.

תשובה:

גלות! גלות! גלות!

לבכות! לבכות! לבכות!

אין כמעט לאן לברוח בתוך שער הנו”ן דטומאה אלא לקב”ה בתוככי נפשו.

בחיצוניות אין פתרון שלם. נצרך חכמה וסייעתא דשמיא בכל פרט איך לנהוג לפי הענין. אולם אין פתרון!!!