מדיטציה [#8551]

שאלה:

שלום וברכה מורנו ורבנו..
מהי מדטציה ? האם ישנה דרך ששייכת לעבודת ה’ והאם יש שיעורים של הרב ביאור באופן מעשי?

תשובה:

איני מכיר מושג מדטציה ביהדות, זהו לשון לע”ז.

ישנם דרכי עבודה פנימיים שאולי בחלקם יש דמיון למדטציה.

אולם איני מכיר צורת עבודתם בפרטות.