מהו ספירה י”א [#9183]

שאלה: 

ראיתי בספר אחד שיש “ספירה אחד עשרה” (הנקרא “חזק”). האם באמת יש דבר כזה? ומה ענינה? ולמה הספרים לא דיברו רק על עשר ספירות? (האם הכוונה לאור אין סוף שהוא ממוצע בין הספירות (מערכת הבריאה) להבורא? הא ברמ”ק הוכיח שאין למנות אין אור א”ס כספירה…)

תשובה:

ספירה זו נקראת דעת. ועל דרך כלל לא מונים י”א אלא עשרה. אולם פעמים מונים י”א, ובפרט בתורת מהר”י סרו”ג, שנעשה קיפול כ”ב אותיות, יא-יא, מונים י”א תדיר.