מהו פנימיות התורה [#7442]

שאלה:

מה נקרא “פנימיות התורה”? האם זה לימוד ספרי קבלה? והאם יש חילוק בין התנאים הצרכים ל”פנימיות התורה” ל”קבלה”? ואיפה מצינו הלשון זו של “פנימיות התורה”?

תשובה:

הנקודה הפנימית של כל דבר שהיא מאחדת את כולו.

הקבלה כל הויתה אחדות הכל, צורת האדם השלם.

על מנת ללמוד קבלה צריך אור של אחדות כוללת.

על מנת ללמוד פנימיות נצרך אור של אחדות פרטית באותו ענין.

זיכוך פרטי מוליד אחדות פרטית. זיכוך כללי מוליד אחדות כללית.

לשון פנימיות התורה נוזכר הרבה ברבותינו, ונזכיר מעט מכך.

גר”א, אדרת אליהו, הושע, ב, טז. תיקונים, תיקון ע.

מלבי”ם, בראשית, ג, כא.

אור החיים, בראשית, יח, ד.

מדרש שמואל, אבות, פ”ג, מי”ד.

הקדמת מהרח”ו על שער ההקדמות.

רמח”ל, קיצור הכוונות, ענין תקיעת שופר. קנאת ה’ צבאות, ח”ב.

פתחי שערים, נתיב עולם התיקון, פתח כב.

לשם, ספר הדע”ה, ח”ב, דרוש ד’, ענף כ’, סימן ד’.