מהי צורת התפלה בעת הזו [#6293]

שאלה:

הרב אמר שאם העולם יחזור למצבו הקודם זה עצמו הקללה, לפיכך על מה צריך להתפלל?

תשובה:

התפלה העמוקה היא, שצריך שהאור של הנ’ שבנ’ יגבר על הנ’ שבנ’ של הקליפה, בחיצונית זה גופא יבטל את הנגף, אבל הביטול יהיה מתוקף נקודת האור שהכניע את נקודת הרע. ולא כמו כל מחלה כפשוטו, שתסור מן העולם ואז העולם ח”ו חוזר לקדמותו.