מושגים [#8775]

שאלה:

שלום לרב,

א. מה ההבדל בין חלק לעו”ב למזומן לעו”ב לבן עו”ב?

ב. האם האריז”ל היה מתפלל ערבית לפני צאה”כ?

תודה רבה

תשובה:

א.
• חלק – חיבור בשורש, אולם לא בהכרח בגילוי בהשגתו.

•  בן – מקום קביעותו שם, בן בית.

• מזומן – מוכן להיכנס מיד ללא הכנה כלל. כעבד הנמצא בכל המצבים, כמ”ש אינו דומה עבד אצל המלך לבן אצל המלך.

ב.
איני יודע.