מחשבה (או כוונות) בשעת הטבילות במקוה [#7273]

שאלה:

איזה מחשבה (או כוונות) הרב מציע שהאדם לחשוב,
בשעת הטבילות במקוה? וכמה פעמים לטבול?
מצאתי הרבה והרבה כוונות טובות ונפלאים
(ופנימיות) לכוין בשעת הטבילות במקוה, כגון לטבול חמש פעמים ולכוין לקבל נפש רוח
נשמה חיה ויחידה, או לחשוב שאני נמצא במים ואין לי חיות עכשיו רק מה’, לחשוב על
ביטול לה’, או שתחת המים האדם דומה לעובר שנמצא במעי אמו, ו”כגמול עלי
אמו”, וכו’. וכן בקרוב ראיתי מהג”ר יצחק מאיר מורגנשטרן שליט”א שיש
לחשוב בשם הוי’ תחת המים. אבל אני רוצה לילך בדרך אחת בזה, וא”כ איזה מחשבה
פנימית הרב מציע לחשוב כשהאדם טובל במקוה, (א) בימי החול, (ב) בערב שבת, (ג) ובערב יו”ט?

תשובה:

כל הכוונות שהוזכרו נכונות. ועל כל אדם למצוא את חלקו שלו. הדבר משתנה מנפש לנפש, וכן משתנה באותה נפש מתקופה לתקופה, וממדרגה למדרגה.

ולפיכך שאלות בסגנון זה אין להם תשובה אחת בלבד. אלא על האדם למצוא את חלקו הפרטי.