מידות–טיפול [#9151]

שאלה:

שלום כבוד הרב
כאשר אני עוזר למשהו בטיפול יש לי אפשרות לעבוד איתו על המידות
שזה חיצוניות הטיפול, ויש אפשרות לעבוד איתו על השורש הרצוא ושוב
הרב יכול בבקשה להסביר את ההבדל בשתי העבודות ומה המהות של כל אחת מהן?

תשובה:

מידות, עבודה בענף בהתגלותו. תיקון הגבול.

רצוא ושוב – עבודה בשורש. תיקון התנועה.