יש בעיה הלכתית [#8517]

שאלה:

האם יש בעיה הלכתית לקרוא את דבריו של הברנש, בבחינת תוכו אכל קליפתו זרק, ובכללי רציתי לדעת מה דעת הרב על סוג חשיבה עצמאית כשלו.

תשובה:

לא מכיר כלל, ובכלל איני עונה ביחס לאנשים, אלא ביחס לדעות בדרך כלל.