מסירות נפש למות על קדושת שמו באהבה? [#6795]

שאלה:

מסירות נפש למות על קדושת שמו באהבה – מה הכוונה להרגיל עצמו במחשבה זו של מסירות?

איך בפועל? לדמיין שהוא מת בזמן שעוסק בתורה למשל? האם זה מתאים לכל אחד? אם האדם מרגיש בסדר גמור עם מחשבה זו, זה מספיק לדעת שזה בסדר לדמיין את זה? בנוסף למסירות זו במחשבה, במידה וכפי שכתבתי, האם להוסיף מסירות מעשית על נק’ או מצווה מסויימת?

תשובה:

להסכים לכך נפשית, ולצייר זאת בפועל.

יש נשמות שזה עיקר חלקם, ויש שנצרך לעשות כן לפעמים, ובפרט בזמן דידן.

נצרך לבדוק שבאמת מסכים לכך בעומק לבבו, וכן שזה לא מזעזע את יציבות נפשו.

יש להתאמץ למעלה מכוחותיו בפועל בענין אחד.