מסכות – קורונה [#6734]

שאלה:

שלום לכבוד הרב ,

מה המסר של הקב”ה אלינו שנלך עם מסכות על הפנים?

תשובה:

כמה אופנים.

  • א. להזכיר בחינת מסוה של חטא העגל.
  • ב. כיסוי החוטם והפה דייקא, שהם כנגד שית אלפי שנין.

והיינו שורש כיסוי מדרגת עוה”ז וגילוי מדרגת עוה”ב