מספר שאלות בענינים שונים [#8066]

שאלה:

אשמח באם הרב שליט”א יוכל לענות לי על כמה שאלות בענינים שונים

א. אודות הספר “חמדת ימים” שהבעש”ט כתב שזה טומאה אך מאידך מצאנו הרבה צדיקים גדולים כדוגמת היסוד ושורש העבודה שכותב תחילת הכל ללמוד בספר הזה וכן הבן איש חי ועוד צדיקים. כיצד יתכן הדבר שלפי הבעשט זה טומאה נוראה וצדיקים אחרים למדים בו ומרגישים קדושה גדולה מהספר הזה?
ב. אני אישית מאד אוהב את הספר חמדת ימים ומתחזק בו. האם כיון שהבעש”ט דיבר נגדו ואני רוצה להיות מבוטל להבעש”ט עלי להפסיק ללמוד בספר הזה?
ג. אדם שחייב כסף לאנשים ולא זוכר למי הוא חייב או שאינו יכול להחזיר וכד’ כיצד יכול להתחזק בעשיית מצוות, אם הוא יודע שהוא ממילא צריך לרדת לעולם הזה שוב בגלגול?
ד. מופיע בשם ר’ נחמן מברסלב שאמר לחסידיו להתעקש לאחר הפטירה לא לרדת בגלגול. כיצד יהיה מתוקן עוונות כגזל וכד’?
ה. ראיתי שהרב כותב שמאיר עכשיו אורו של משיח ביותר. בעוונותי הרבים אינני זוכה להרגיש זאת ואני רוצה מאד לזכות להרגיש זאת ומפחד אני להישאר חלילה בחוץ. האם זה נכון להגיד שאם אני מתגבר לא לגלוש באינטרנט כדי שיתגלה אורו של משיח יותר בעולם וכן מקיים מצוות ותורה על זה הכוונה, ע”כ אזכה לאורו של משיח?
ו. אם אני נזהר מאד מאינטרנט ואשתי לא מעונינת ואני מתפלל על זה ורוצה מאד שתפסיק ואין הדבר עולה בידי, ואני מפחד מאד אולי בעוונותי השם משאיר אותי בחוץ. יכול להיות שזה חלילה נכון? האם אזכה לגאולה למרות זאת? ואיך אעשה שגם אשתי תזכה לגאולה?
ז. מופיע בשם רבי נחמן מברסלב שאמר שהוא אומר תורה ממקום שלא אמר אדם מעולם והוא יודע מהיכן כל הצדיקים אומרים תורה הבעשט מבינה והמגיד מכמה שלמטה מבינה וכו’ אבל הוא ממקום שלא לקח אדם מעולם. וכן אמר שהבעשט גילה חדשות אבל הוא מגלה “נפלאות חדשול לגמרי” מדוע א”כ הרב מייחס את ר’ נחמן כהמשך לחסידות הרי זה מובן מדבריו שהוא ענין אחר לגמרי?
ח. להנ”ל אפשר להגדיר מה החידוש שלו יותר מהבעשט ?
ט. להנ”ל – יש בדברי תורתו הרבה קטעים שמצאנו ממש בכתבי תלמידי הבעשט נוספים מה אם כן הכוונה שבדבריו שהוא לקח את תורתו ממקום אחר לגמרי – יש שם גילויים אחרים ממה שגילו תלמידי הבעש”ט הרי זה אותם מילים ממש שגם הם כתבו?

תודה רבה להרב

תשובה:

א. עולם תחתון ביחס לעליון פעמים מורגש כטומאה, ובפרט אם הענף נראה הפוך מן השורש, ובפרט באופן שיש בו תערובת ניצוץ “נעלם” היפך שורש הקדושה. ואת זה חש הבעש”ט.

ב. עתה כבר נתקן ע”י ר’ יהודה פתיה כמ”ש בספרו מנחת יהודה ואין לחוש כ”כ כמו בעבר. עיקר עיקר החסרון שדבק לנשמת המחבר, ועתה כבר נתקן.

ג. תפלה שיזכה לתקן הכל בשלמות כבר עתה.

ד. יותקן ע”י זולתו כגון יורשיו. והרבה דרכים למקום, כמ”ש בזוה”ק ואלה המשפטים וגו’, דא רזא דגלגוליא. וכבר ביאר הבעש”ט שהקב”ה מגלגל תיקון גזל באופן זה כנודע.

ה. באופן של מקיף.

ו. עשה כל יכולתך בנעם ותפלה. ואזי תזכה ונפשך הצלת.

ז. הבעש”ט גילה חדשות, יש מאין. נ”פלא”ות חדשות לגמרי בחינת פלא עליון, אולם ביחס הנ”ל לחידוש. כלומר גילוי הכתר שהוא מקור לחכמה.

י. בעש”ט זכה בזכות המקוה כמ”ש על עצמו. היינו יסוד מים, נובע מן המעיין, נביעה של פישטות של מים. והתולדה דברי תורה שמאיר בהם אור הפשיטות, כמים.

ר’ נחמן נביעה של “אש”, ולכך זכה ע”י עמל נורא. והתולדה דברי תורה מורכבים עד להפליא. ולכך חיבר תפלה ותורה בחינת “חרבי וקשתי”, מלחמה.

ט. אצל הבעש”ט זהו מים, אצל ר’ נחמן אש. הכלי אותו כלי, האש שונה.