מעלת וסוד הנזירות [#9516]

שאלה:

אני מבקש סליחה מכבוד הרב שמאז היכורתי עם הרב אני מציק לו עם כל מיני רעיונות שלי.

תחילה, בנושא של מעלת וסוד הנזירות… וזה משום שאני זיהתי שזה ביטוי עמוק ומעשי לכל התורה של הרב… שזה הגעה למדרגת האי”ן וביטול. זה גילוי אותם המוחין שבוקעים את הגולגלתא ויוצאים בהשוואה  ואכמ”ל.
עד כאן זה עבודה פרטית לגלות את היחידה לא רק במחשבה ודיבור אלא גם במעשה בסוד דביקות בנדר נזירות שמדבק את כל המדרגות נרנח”י במערכת עתיק וא”א.
ושנית, מכאן ואילך זה עבודה הכללית לגלות את יש האמיתי ולהתחבר לכל נשמה בעם ישראל… ומתוכה לכל היש והויה ואנושות כולה…
חיצונית כפנימיות באחדות אחת… לראות את כל הפרטים כחלק מהכלל והכל כלליות אחת של שם הויה.
חול וקודש… קידוש השם….  תורתו של רב אברהם יצחק קוק.
בכבוד רב.
פיתקא טבא.

תשובה:

בסוד אריך, דבקות ביחידה, היא “במעשה”. שערות הראש, עשו דתיקון, נזיר, איש שעיר, מלשון עשוי וגמור. שערות – אור חיה, שעולה ליחידה.

בסוד עתיק, דבקות ביחידה, היא “למעלה מן המעשה”, כי היא מלכות של עולם עליון, א”ק, ואינו בערך מעשה. ובו נאמר כולם בחכמה “עשית”, כנודע. ובערכו החכמה היא עשיה. והוא למעלה מן השערות, שערות נזיר.

סוד חיה – “אחדות” אחת – סוד משיח בן יוסף. ושם היה הפגם של בני אפרים שיצאו קודם זמן הגאולה, וד”ל.

סוד יחידה – “אחד” בעצם, לא “אחדות” – משיח בן דוד.

מהלך דבריך יותר מתאים לתורתו של הרב י”מ מורגנשטרן בנקודה זו בפרט.