מצב התקופה [#8585]

שאלה:

לכבוד מורנו הרב שליט”א

בעבר הרב אמר שאין קיום לעולם התורה ואו שיהיה כמו המצב קודם השואה או שהקבה יעצור זאת ויביא את הגאולה
האם לפי המצב שנהיה זה אומר כהצד השני ואין חשש מהגזירות של הערב רב ואן חשש לחורבן של הדור הבא
יש לי בזה נפק”מ בבירור מהותי מעשי.
תודה רבה חיים אסולין

תשובה:

יש חשש רב.