מתתיהו בסוד יהודה [#9108]

שאלה:

ראיתי בספר הגלגולים אות מ שמתתיהו בסוד יהודה כלפי מה הדברים אמורים

תשובה:

שם יהודה כמ”ש בגמ’ ע”ש הקב”ה שם הוי”ה.

וזהו מתתיהו, מתת-יה”ו, אותיות שם הוי”ה.

ולכך קרא את בכור בניו יהודה.

וכן יש אמורא הנקרא מתתיהו בן יהודה. חולין, סז, ע”א. מנחות, עט, ע”ב.